(+382 202) 19905

Brokerski poslovi

Pravi način da trgujete hartijama od vrijednosti

Pružanjem brokerskih usluga omogućavamo klijentima Banke pristup tržištu kapitala i kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti po najvišim standardima poslovanja. Hipotekarna banka a.d. Podgorica je ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrednosti od 2010. godine.

Potencijalni investitori u Odjeljenju za brokerske poslove naše banke mogu dobiti savjete o kupovini i prodaji hartija od vrijednosti, kao i o potencijalnom upisu novih akcija, obveznica i svih drugih hartija od vrijednosti.

Takođe, naše Odjeljenje za brokerske poslove pruža savetodavne usluge klijentima u poslovima poslovima preuzimanja akcionarskih društava i emisije novih akcija.

Kontakti Odjeljenja za brokerske poslove

Adresa: Ul. Slobode 91, 81000 Podgorica

Telefoni: +382 (0)77 700 196 i +382 (0)77 700 197

Fax: +382 (0)77 700 195

E-mail adresa: email adresa

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat