(+382 202) 19905

Menadžment


 IMEFUNKCIJA
1.Esad Zaimovićglavni izvršni direktor
2.Božo Đuraškovićvd izvršnog direktora​ za poslove podrške poslovanju
3.Ana Golubovićdirektor sektora za poslovanje sa pravnim licima
4.Nikola Špadijerdirektor sektora za poslovanje sa fizičkim licima
5.Mirza E. Vodopićdirektor sektora finansijskih tržišta
6.Jelena Vuletićdirektor sektora za upravljanje kreditnim rizikom  
7.Nikola Milovićdirektor sektora podrške i organizacije
8.Nataša Lakićdirektor sektora platnog prometa


Organizaciona šema banke:
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat