(+382 202) 19905

Menadžment


 IMEFUNKCIJA
1.Esad Zaimovićglavni izvršni direktor
2.Ana Golubovićizvršni direktor za poslove sa pravnim licima i finansijska tržišta
3.Nikola Špadijerizvršni direktor za poslove sa fizičkim licima i napredne kanale prodaje
4.Jelena Vuletićizvršni direktor za rizike
5.Mirza E. Vodopićdirektor sektora finansijskih tržišta
7.Nikola Milovićdirektor sektora podrške i organizacije
8.Nataša Lakićdirektor sektora platnog prometaOrganizaciona šema banke:


Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat