(+382 202) 19905

Menadžment


 IMEFUNKCIJA
1.Esad Zaimovićglavni izvršni direktor
2.Božo Đuraškovićizvršni direktor​ za poslove podrške poslovanju
3.Ana Golubovićdirektor sektora za poslovanje sa pravnim licima
4.Nikola Špadijerdirektor sektora za poslovanje sa fizičkim licima
5.Mirza E. Vodopićdirektor sektora finansijskih tržišta
6.Jelena Vuletićdirektor sektora za upravljanje kreditnim rizikom  
7.Nikola Milovićdirektor sektora podrške i organizacije
8.Nataša Lakićdirektor sektora platnog prometaOrganizaciona šema banke:
Sema organizacije - Hipotekarna banka
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat