(+382 202) 19905

Odbor direktora

Članovi odbora direktora Hipotekarne Banke su:

IME ČLANA
Sigilfredo Montinari, predsjednik
Božana Kovačević, zamjenik predsjednika
Renata Vinković
Goran Varat
Esad Zaimović
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat