(+382 202) 19905

Odbor za upravljanje kreditnim rizikom

Članovi Odbora za upravljanje kreditnim rizikom su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Renata Vinkovićpredsjednik
2.Sigilfredo Montinaričlan
3.Esad Zaimovićčlan


Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat