(+382 202) 19905

Obavještenje - Nova Opšta pravila poslovanja

Obavještenje - Nova Opšta pravila poslovanja

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da su stupile na snagu novi Opšti uslovi poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci ad Podgorica. Primijenjuju se od 07.10.2018.

Opšte uslove mozete pronaci na našem sajtu u sekciji Opšti uslovi poslovanja ili u sekciji Download.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat