(+382 202) 19905

e-Commerce


e-Commerce servis omogućava prodaju proizvoda/usluga putem interneta, prihvatanjem platnih kartica iz sistema Visa International/MasterCard na internet prodajnom mjestu klijenta.

Realizovanjem ovog servisa, klijentu se na internet prodajnom mjestu omogućava prodaja robe/usluga kupcima iz cijelog svijeta, bez vremenskih ograničenja, na siguran način plaćanja.

Prednosti korišćenja e-Commerce servisa

  • niži troškovi formiranja i održavanja internet prodajnog mjesta;
  • brža i jednostavna prodaja proizvoda/usluga;
  • poslovanje u realnom vremenu (just-in-time);
  • dostupnost kupcima 24/7.

Hipotekarna banka svojim e-Commerce klijentima obezbjedjuje i mogućnost prihvata, plaćanja PREMIUM karticama (popusti i rate) na internet prodajnom mjestu.

Uslovi realizacije

Za realizovanje E-Commerce servisa neophodno je da klijent:
  • ima otvoren račun u Hipotekarnoj banci,
  • ima izradjen web site (internet prodajno mjesto);
  • dostavi ispunjenu Pristupnicu i potrebnu dokumentaciju, potpiše Ugovor o realizaciji eCommerce servisa.

Hipotekarna banka ad Podgorica zadržava pravo da u procesu razmatranja odobrenja realizacije e-Commerce servisa od klijenta zatraži i dodatnu dokumentaciju (informacije, licence).

Sigurnosni aspekti i tehnička podrška

Implementacija e-Commerce servisa Hipotekarne banke na internet prodajnom mjestu klijenta je u potpusnosti sigurna, i u skladu je sa Visa/MasterCard sigurnosnim standarima.

Za vrijeme implementacije, koja je vrlo jednostavna, Banka klijentu obezbjedjuje:
  • kompletno testno okruženje - testni paket, testne platne kartice, pristup testnom serveru za autentifikaciju i autorizaciju;
  • konsultanske usluge i kompletnu tehničku podršku 24/7;
  • neophodna uputstva za postavke internet prodajnog mjesta prema pravilima Visa/ MasterCard-a.

Razvoj i podržavanje nove tehnologije, u cilju bezbjednosti rada svojih klijenata, konstantno je prisutan u dijelu pružanja usluga Hipotekarne banke.

U sklopu e-Commerce servisa, Hipotekarna banka ima implementiranu 3D Secure tehnologiju (MasterCard Secure Code i Verified by VISA) - sigurnosni standard koji omogućava autentifikaciju korisnika kartice prilikom plaćanja na Internet prodajnom mjestu, što podrazumijeva dodatni stepen zaštite internet prodajnog mjesta klijenta i korisnika platne kartice.

Hipotekarna banka svojim klijentima obezbjedjuje siguran protok i čuvanje podataka.

Sigurnost podataka u procesu komunikacije izmedju Kupca i Procesora je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije (postupak šifriranja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila email adresa.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat