(+382 202) 19905

Investicioni krediti

Pravi put ka unaprjeđenju poslovanja vaše firme na duže staze

Dugoročnim kreditima Hipotekarne banke obezbjeđujete potrebna sredstva za dugoročni održivi razvoj vašeg poslovanja. Ako želite da investirate u osnovna sredstva (objekte, mašine, opremu) ili trajna obrtna sredstva (vozila), naši investicioni krediti su odlično rješenje za vas.

Uz pomoć naših investicionih kredita možete nabavljati novu opremu, proširivati kapacitete, kupovati poslovni prostor ili druge nekretnine, kao i trajna obrtna sredstva. Takođe, naše kredite možete koristiti za refinansiranje drugih kredita, kao i sopstvenih investicija.

Iznos kredita zavisi od vaših potreba i procjene boniteta vaše kompanije koju radi Banka.

Rok otplate može biti i preko 60 mjeseci, a kredit možete otplaćivati u mjesečnim ratama (anuitetima), kvartalno, sezonski godišnje ili jednokratno.

Kamatne stope zavise od boniteta klijenta, namjene sredstva i roka kredita. Instrumenti obezbjeđenja

 • hipoteka
 • zaloga
 • jemstvo drugog pravnog ili fizičkog lica
 • namjenski depozit
 • garancije druge banke
 • jemstvo druge banke
 • mjenica
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji (ovjereni od strane Uprave prihoda ili Privrednog suda) za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu (bez ovjere)
 • Presjek kupaca na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Zaključni list za prethodne 3 godine i presjek u tekućoj godini
 • Promet preko računa u Bankama (u domaćem i ino platnom prometu)
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja
 • Procjena vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)

Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:

 • Biznis plan ili projekcija finansijskih izvještaja za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom od 12 do 24 mjeseca)
 • Biznis plan za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom preko 24 mjeseca)


*Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate.
**Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat