(+382 202) 19905

Kratkoročni krediti

Obezbijedite obrtna sredstva i poboljšajte likvidnost vaše firme

Za preduzeća svih veličina koja imaju poteškoće da dođu do obrtnog kapitala za svakodnevno poslovanje pripremili smo kredite po povoljnim uslovima sa rokom otplate do 12 mjeseci.

Iznos kredita zavisi od potreba klijenta i kreditne ocjene koju donosi Banka na osnovu dosadašnjih poslovnih rezultata klijenta (boniteta), na osnovu čega se određuju i potrebne garancije.

Namjena kredita može biti različita: za brzu dostupnost obrtnih sredstava, za tekuću likvidnost, za finansiranje plaćanja prema dobavljačima…

Krediti se mogu otplaćivati dinamikom koja odgovara vašem poslovanju: u mjesečnim ratama (anuitetima), u jednakim ratama u određenim vremenskim intervalima, sezonski, kvartalno, jednokratno…

Na raspolaganju vam je i overdraft kredit tj. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, čiji iznos tj. limit Banka određuje na osnovu boniteta vaše kompanije.

Kamatne stope zavise od boniteta klijenta, namjene sredstva i roka kredita.

Instrumenti obezbjeđenja

 • hipoteka
 • zaloga
 • jemstvo drugog pravnog ili fizičkog lica
 • namjenski depozit
 • garancija druge banke
 • jemstvo druge banke
 • mjenica
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji (ovjereni od strane Uprave prihoda ili Privrednog suda) za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu (bez ovjere)
 • Presjek kupaca na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Zaključni list za prethodne 3 godine i presjek u tekućoj godini
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)

Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:

 • Biznis plan ili projekcija finansijskih izvještaja za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom od 12 do 24 mjeseca)
 • Biznis plan za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom preko 24 mjeseca)


*Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate.
**Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat