(+382 202) 19905

Super kartica


Kartica koja nagrađuje lojalnost

Korišćenjem platne Super Kartice korisnici sakupljaju bodove (2€=1 bod) i tako učestvuju u Loyalty programu. Bodovi se kasnije mogu iskoristiti kod Partnera programa, u okviru obračunskog perioda (4 obračunska perioda u 12 mjeseci).

Partneri programa Super Kartice su Hipotekarna banka, IDEA, Crnogorski Telekom, Apoteke Benu, Intersport, Lovćen osiguranje, Triglav.

Sve informacije o partnerima programa, akcijama, načinu sakupljanja bodova i korišćenja možete pronaći na web adresi www.superkartica.me .


Najvažnije informacije o Mastercard platnoj Super Kartici

 • Pripada grupi Platinum MasterCard kartica
 • Co brand Contactless platna kartica
 • Period važenja: 3 godine
 • Održavanje kartice: prvih 6 mjeseci bez članarine
 • Plaćanje na POS terminalima i putem interneta
 • Podizanje gotovine na POS terminalima i bankomatima
Napomena: Sakupljanje bodova, odnosno učestvovanje u Loyalty programu, važi za korišćenje kartice na POS terminalima i internetu, ali ne i za podizanje gotovine na bankomatu. 

Tarife:

 
SUPER KARTICA MASTERCARD PAY PASS
Izdavanje i redovno reizdavanje karticeBez naknade
Izdavanje dodatne kartice2,00 €

Mjesečna naknada (uključuje SMS uslugu)
(Ukoliko klijent već ima aktiviranu uslugu SMS prije izadavanja Mastercard platne Super Kartice, SMS se naplaćuje prema redovnim tarifama banke)

0,90 €
Mjesečna naknada za dodatnu kartice (uključuje SMS uslugu)0,50 €
Transakcije na ATM-u Banke
 • Rezidenti do 10.000 € (suma transakcija na dnevnom nivou po klijentu) - bez naknade
 • Rezidenti 10.000 € i više (suma transakcija na dnevnom nivou po klijentu)* - 0,20%
 • Nerezidenti 0,5% (min. 0,4 €)
Transakcije na ATM-u drugih banaka3,00% (min. 3 €)
Podizanje novca na šalterima Hipotekarne banke (Casch advance)
 • Rezidenti do 10.000 € (suma transakcija na dnevnom nivou po klijentu) - bez naknade
 • Rezidenti 10.000 € i više (suma transakcija na dnevnom nivou po klijentu)* - 0,20%
 • Nerezidenti 0,5% (min. 0,4 €)
Podizanje novca na šalterima drugih banaka (Cash advance)3,50% (min. 3,5 €)


Korišćenje Mastercard platne Super Kartice u sklopu paketa   

Mastercard platna Super Kartica može se koristiti u sklopu paketa, pri čemu korisnik može imati samo jedan paket. To znači da, ukoliko već koristite neki drugi paket, uzimanjem paketa u sklopu kojeg dobijate platnu Super Karticu dolazi do poništavanja usluga iz prethodnog paketa i važe ove navedene u prilogu.

PAKET SUPER KARTICA

Osnovne usluge
 • Vođenje transakcionog računa
 • Mastercard Super Kartica
 • mHBklik
 • HB SMS za transakcioni račun
Mjesečna naknada paket Super Kartica2,50 €
Dodatne pogodnosti
 • HB klik – priključenje na elektronsko bankarstvo
 • Trajni nalog
 • Devizni račun

bez naknade
bez naknade
bez naknade

Za svaku drugu uslugu banke koja nije obuhvaćena ovim paketom plaća se naknada, pojedinačno po usluzi, odnosno proizvodu, prema redovnim tarifama banke.


 

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat