(+382 202) 19905

SMATSA kreditiPostanite pilot ili kontrolor letenja školovanjem na SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji
U želji da mladima olakša sticanje željenog obrazovanja i put do profesionalog ostvarenja, Hipotekarna banka nudi kredit za finansiranje školovanja budućih polaznika SMATSA Vazduhoplovne akademije pod sljedećim uslovima:

Iznos kredita:do 40.000,00€
Rok otplate:do 96 mjeseci
Grace period:do 2 godine (plaćanje kamate za vrijeme grace perioda)
Kamatna stopa: 8% godišnje
Naknada: 0,5% jednokratno

USLOVI KREDITA

 • Odnos Kredita / Vrijednosti Hipoteke: 1:2
 • Bonitet: Slobodna 1/2 LD da pokriva iznos anuiteta
 • Način isplate: Jednokratno, uz mogućnost isplate do 25% iznosa odobrenog kredita u gotovini.
 • Sredstva obezbjeđenja: Upis hipoteke, lična mjenica korisnika i žiranta
 • administrativna zabrana nosioca kredita.
Napomene:
* Nosilac kredita mora biti roditelj, a student žirant.
* Roditelj mora primati LD preko Hipotekarne Banke.
* Troškovi koji padaju na teret korisnika: procjena i osiguranje nepokretnosti, notar – ovjera založne izjave, upis hipoteke, uvid u kreditni registar (RKR), mjenica.

REPREZENTATIVNI PRIMJER KREDITA

 • Iznos kredita: 40.000,00€
 • Rok otplate: 96 mjeseci
 • Iznos rate: 559,81€
 • Grace period: 2 godine (plaćanje kamate za vrijeme grace perioda)
 • Kamatna stopa: 8% godišnje
 • Naknada: 0,5% (200 EUR)
 • Mjenica: 2 EUR, uvid u RKR 3 EUR
 • EKS: 8,11%
 • Ukupan iznos kredita koji se vraća: 59.918,38€

Saznajte više o školovanju pilota i kontrolora letenja  OVDJE>>>
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat