(+382 202) 19905

Promjena PIN-a na bankomatu

U cilju povećanja bezbjednosti korisnika, ali i omogućavanja komfornijeg i jednostavnijeg korišćenja kartice, svim korisnicima Visa i MasterCard platnih kartica smo obezbijedili mogućnost promjene PIN-a na bankomatima Hipotekarne banke.

Do sada je PIN bio nepromjenljiv tj. korisnik je koristio PIN koji je dobijao uz karticu u zaštićenoj koverti, a koji mu je dodijelila Banka. Sada je korisnicima naših kartica omogućeno da po potrebi, neograničeni broj puta, promijene svoj PIN.

Kako izvršiti promjenu PIN-a?

  1. Ubacite karticu u bankomat Hipotekarne banke.
  2. Unesite svoj stari PIN i odaberite opciju „Promjena PIN-a“.
  3. Unesite svoj novi PIN i potvrdite promjenu ponovnim unosom novog PIN-a.

Time je postupak promjene PIN-a završen. Kao potvrda uspješno izvršene promjene pojaviće se odštampana potvrda (slip) na bankomatu koju možete sačuvati za vašu evidenciju.

Ograničenja

PIN broj ne možete promijeniti ukoliko vaša kartica ističe za manje od 30 dana. Ovo ograničenje je uvedeno da bi se omogućio neometan postupak reizdavanja (produženja roka važnosti) kartice. Nakon dobijanja reizdate kartice, možete nesmetano izvršiti promjenu PIN-a.

Promjenu PIN-a ne možete izvršiti ako ne znate svoj postojeći PIN. U takvim slučajevima morate od banke zahtijevati novi PIN.

Prilikom odabira novog PIN-a nemojte praviti proste kombinacije npr. 1234. Odaberite kombinaciju koja vas asocira na nešto samo vama znano.

Cijena servisa

Tarifa za promjenu PIN-a iznosi 1,00 EUR. Ovaj iznos se naplaćuje zaduživanjem računa kartice.

Ova usluga je dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat