(+382 202) 19905

Transakcioni račun (lični dohodak i ostali prilivi)

Sigurno mjesto za sva vaša primanja

Tekući (transakcioni) račun je osnovna usluga koju koriste svi klijenti Hipotekarne banke. Na ovaj račun stižu sva vaša primanja – plate, penzije, stipendije, i svi drugi redovni i neredovni prihodi i on predstavlja sigurno mjesto na kojem možete držati sav vaš novac, koji će vam biti dostupan u svakom trenutku.

Sredstvima na računu možete raspolagati direktno, uz pomoć usluge elektronskog bankarstva HBklik ili mobilnog bankarstva mHBklik, ili davanjem naloga na šalterima bilo koje od naših poslovnica. Sredstva sa vašeg računa možete podići bez provizije u svakoj poslovnici naše Banke, davanjem naloga za isplatu. Ako pored tekućeg računa imate i jednu od naših platnih kartica, gotovinu možete podići na našim bankomatima, takođe bez provizije, u bilo koje doba dana, čak i nedeljom i praznicima.

Pored vlasnika računa, sredstvima na računu mogu raspolagati i druge osobe koje ovlasti vlasnik računa. Kompletnu proceduru dodijele ovlašćenja možete završiti u bilo kojoj od naših poslovnica za samo nekoliko minuta, uz prisustvo vlasnika tekućeg računa i lica koje se ovlašćuje.

Tekući račun je sastavni dio svih naših paketa usluga, u okviru kojih možete dobiti i platne kartice Visa i MasterCard, dodatne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva, kao i povoljnije uslove za dobijanje kredita.

Ključne prednosti

  • vaša plata ili penzija su uvijek na sigurnom mjestu
  • sredstva na računu su vam uvijek na raspolaganju
  • sve transakcije se obavljaju brzo i sigurno, uz potpunu diskreciju
  • podizanje gotovine i transferi sredstava unutar banke su besplatni
  • svi vlasnici tekućeg računa mogu zatražiti dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje

Znamo koliko je teško rasporediti stalna primanja na sve što vam je potrebno tokom jednog mjeseca. Zato smo za sve korisnike naših tekućih računa obezbijedili uslugu dozvoljenog prekoračenja. Ona predstavlja najjednostavniji i najbrži način da dođete do dodatnih sredstava, a za razliku od kredita ne zahtijeva depozite i hipoteke, kao ni dodatnu dokumentaciju.

Da biste mogli da dobijete dozvoljeno prekoračenje, potrebno je da na vaš tekući račun u Hipotekarnoj banci preusmjerite vaša redovna primanja – platu ili penziju. Nakon što počnete da ostvarujete redovna primanja na račun, možete podnijeti zahtjev za dozvoljeno prekoračenje, a Banka će na osnovu visine vaših primanja odrediti koji je limit dozvoljenog prekoračenja.

Limit se odobrava na period do 12 mjeseci. Instrument obezbjeđenja dozvoljenog prekoračenja u iznosu do jednog mjesečnog primanja je lična mjenica vlasnika računa, a po potrebi Banka može tražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja. U slučaju da na tekući račun prestanu da pristižu redovni prilivi na osnovu kojih je odobreno dozvoljeno prekoračenje, Banka zadržava pravo da ukine ovu uslugu vezanu za tekući račun građana.

Kamatne stope i naknade vezane za dozvoljeno prekoračenje su definisane Odlukom o kamatnim stopama Banke i Odlukom o tarifi naknada Hipotekarne banke.

Troškovi transakcionog računa

Mjesečno održavanje tekućeg računa0,90 EUR
Podizanje gotovine na šalteru/bankomatima Banke bez naknade
Plaćanje u korist računa Banke 0,20%; min 0,15 €; max 100 € 0,20%; min 0,15 €; max 100 € 
Na račune klijenata Banke 0,25%; min 0,25 €; max 100 €
(Plaćanje elektronski) (bez naknade)
Plaćanje ka računima unutar Banke     bez naknade
Plaćanje ka računima u drugim bankama    od 0,30 EUR
Sve ostale troškove možete pronaći u Izvodu iz Odluke o tarifi naknada.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat