(+382 202) 19905

Fajlovi za preuzimanje

Spisak svih fajlova za preuzimanje
Naziv dokumenta
Western Union - Tarife za slanje novca iz Crne Gore
Odluka o tarifi naknada 30.10.2018.
Pravila poslovanja Odjeljenja kastodi poslova
Tarifnik Odjeljenja kastodi poslova
Opšti uslovi poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga u Hipotekarnoj banci 2018 - primijenjuju se od 08.10.2018.
Politika privatnosti Hipotekarne Banke
Odluka o tarifi naknada 04.07.2018. - primijenjuje se od 04.09.2018.
Opsti uslovi koriscenja Mastarcard Premium gift kartice
PROSPEKT druge emisije subordinisanih obveznica Hipotekarne banke putem zatvorene ponude
Brosura - HB klik, mHB klik i mPremium aplikacija - Nove funkcionalnosti
Korisnicko uputstvo - HB klik (2017)
VISA pristupnica_Business (KREDITNA i ELECTRON)
Mastercard pristupnica_GOLD
Mastercard pristupnica_CREDIT
Mastercard pristupnica_Business DEBIT i CREDIT
Obrazac za pohvale i prigovore klijenata
Terminski plan
Zahtjev za promjenu dnevnog limita na platnoj kartici
Electronic banking - User manual
Brosura za Porto Premier karticu
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat