(+382 202) 19905

Opšti uslovi poslovanja

FINANSIJSKI SERVISI BANKE

(poslovi sa privredom i stanovništvom)

HIPOTEKARNA BANKA svojim Klijentima obezbjedjuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Hipotekarne banke, kako za pravna lica tako i za gradjane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u svim poslovnicama Hipotekarne banke.

FINANSIJSKI SERVISI BANKE – poslovi sa stanovništvom

Transakcioni računi
Štednja
Platne kartice
Gotovinski krediti
Potrošački krediti
HB KLIK (elektronsko bankarstvo)
mHB KLIK (mobilno bankarstvo)
Kastodi (investiciono bankarstvo)

FINANSIJSKI SERVISI BANKE – poslovi sa privredom

Platni promet
Depoziti
Krediti
Kastodi (investiciono bankarstvo)
Platne kartice
HB KLIK (elektronsko bankarstvo)
mHB KLIK (mobilno bankarstvo)

Ovdje možete preuzeti opšte uslove poslovanja
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat