(+382 202) 19905

Mastercard Business Debit

Jedna kartica, brojne mogućnosti 

Mastercard Business Debit je kartica namijenjena pravnim licima kojom možete podmirivati sve svoje poslovne troškove. Mogućnost njene zloupotrebe je minimalna, zato što nije direktno vezana za vaš tekući račun, već za podračun na koji možete prebacivati sredstva sa glavnog računa.

Kome je namijenjena?

Mastercard Business Debit kartica namijenjena je svim pravnim licima sa otvorenim tekućim računom preduzeća u Hipotekarnoj banci.

Korisnik kartice (pravno lice) može da traži izdavanje jedne ili više kartica, u zavisnosti od predviđenog broja korisnika.

 Glavne prednosti

 Posjedovanjem Mastercard Business Debit kartice ostvarujete sledeće mogućnosti:

  • bezgotovinsko plaćanje u zemlji i inostranstvu, bez ikakvih provizija i naknada
  • kupovina putem interneta
  • obzirom da nije direktno povezana sa glavnim tekućem računom pravnog lica, mogućnost njene zloupotrebe je značajno smanjena

Kako funkcioniše?

Mastercard Business Debit kartica nije vezana sa glavni račun pravnog lica, već za podračun na koji možete vršiti direktan prenos potrebnih sredstava za sve transakcije. Zahvaljujući tome, u slučajevima krađe ili zloupotrebe, sredstva na glavnom računu klijenta nisu u opasnosti od zloupotrebe, jer su kartica i glavni račun odvojeni.

Svaki korisnik Mastercard Business Debit kartice od ovlašćenog lica može dobiti dnevni limit po kartici, čime se postiže potpuna kontrola poslovnih troškova. 

Kartica se može koristiti na mreži POS terminala i bankomata, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, na svim prodajnim mjestima sa Mastercard logoom, što podrazumjeva bogatu mrežu od 24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta.

Mastercard Business Debit kartica može da se koristi i za kupovinu putem interneta. U tom slučaju, preporučljivo je da svoje transakcije ograničite na web sajtove koji koriste CVV standard radi potvrde identiteta vlasnika kartice.

Osnovna, kao i dodatne kartice, imaju rok važenja od 2 godine, a nakon isteka se automatski produžavaju.

U slučaju gubitka ili krađe kartice u zemlji ili inostranstvu, neophodno je što prije kontaktirati Hipotekarnu banku, na telefon +382 19905 (dostupan 24 sata dnevno, 365 dana godišnje) ili se obratiti našoj najbližoj poslovnici.

 Troškovi korišćenja kartice 

Naknada za izdavanje kartice

bez naknade

Mjesečna članarina

2,00 EUR

Plaćanje na POS terminalima

bez provizije

Transakcije na bankomatima Hipotekarne banke

0,50 % (min. 2 EUR)

Transakcije na bankomatima drugih banaka

3,00 % (min. 4 EUR)

 

Potrebna dokumentacija za dobijanje kartice

Kako biste postali korisnik Mastercard Business Debit kartice, potrebno je u nekoj od naših poslovnica podnijeti slijedeću dokumentaciju:

  • popunjenu pristupnicu za Mastercard Business Debit karticu
  • fotokopija lične isprave (lične karte ili pasoša) svakog korisnika kartice
  • popunjen obrazac Lični podaci korisnika

Pristupnicu možete preuzeti sa ovog linka: Pristupnica za Mastercard Business Debit karticu

Neophodno je da pristupnica bude ovjerena i potpisana od strane ovlašćenog lica firme (vlasnika, izvršnog direktora ili drugog lica sa pravom potpisa).

U okviru jedne pristupnice možete unijeti do četiri buduća korisnika Mastercard Business Debit kartice. U slučaju da je nosiocu kartici, to jest preduzeću, potreban veći broj kartica od četiri, sve što je potrebno uraditi je popuniti novu pristupnicu. Neophodno je da svaki ovlašćeni korisnik kartice dostavi popunjen obrazac sa svojim ličnim podacima, koji se predaje uz od strane istog lica potpisanu Pristupnicu.

 

 

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat