(+382 202) 19905

Dječja štednja “Mravac”

Obezbijedite vašoj djeci sigurniju budućnost!

Dječja štednja „Mravac“ je vrsta oročene kumulativne štednje, koja se zasniva na višekratnim uplatama na štedni račun tokom trajanja oročenja, a otvorena je na osobu do 18 godina starosti.

Ova štednja je idealna za obezbjeđenje sigurnije i kvalitetnije budućnosti vaše djece. Uz dovoljno sredstava na štednom računu, vaše dijete će dočekati punoljetstvo spremnije i slobodnije.

Prednosti dječje štednje „Mravac“

  • sami birate visinu i dinamiku uplata prema mogućnostima
  • minimalni iznos prve uplate je samo 20 EUR
  • visina daljih uplata nije uslovljena od strane Banke
  • moguća je uplata besplatnim trajnim nalogom sa tekućeg računa
  • klijent ne mora da dolazi u banku ukoliko želi ponovno oročenje dospjele štednje

Oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako štediša ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani transakcioni račun.

Oročena kumulativna štednja do 50.000,00€:

3 mjeseca0,10%
6 mjeseci0,45%
12 mjeseci1,75%
24 mjeseca2,00%
36 mjeseci i više2,10%

 

Oročena štednja na iznos od 50.000,01€ do 100.000,00€

3 mjeseca0,05%
6 mjeseci0,35%
12 mjeseci1,10%
24 mjeseca1,20%
36 mjeseci i više1,50%


Oročena štednja u dolarima

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,80%
24 mjeseca i više0,90%

Oročena štednja u ostalim valutama (AUD, CAD, CHF, GBP)

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,25%
24 mjeseca i više0,30%

 

*Kamatne stope svih depozita fizičkih lica izražene su na godišnjem nivou.
** Banka obračunava kamate na oročena sredstva po kamatnoj stopi koja se mijenja shodno Odluci o kamatnim stopama Hipotekarne banke.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat