(+382 202) 19905

Oročena kumulativna štednja

Štedite koliko možete i kad možete!

Kumulativna štednja je vrsta oročene štednje kod koje tokom trajanja oročenja možete više puta uplaćivati iznose na vaš štedni račun. Na ovaj način ulažete u štednju prema svojim mogućnostima, a kamata po promenljivoj kamatnoj stopi se računa (pripisuje) na ukupan iznos.

Prednosti oročene kumulativne štednje

  • birate visinu i dinamiku uplata prema svojim mogućnostima
  • minimalni iznos prve uplate je samo 20 EUR
  • visina daljih uplata nije uslovljena od strane Banke
  • moguća je uplata besplatnim trajnim nalogom sa tekućeg računa
  • klijent ne mora da dolazi u banku ukoliko želi ponovno oročenje dospjele štednje
  • moguće je dobiti kredit na osnovu oročene štednje

Oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako štediša ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani tekući račun.

Oročena kumulativna štednja do 50.000,00€:

3 mjeseca0,10%
6 mjeseci0,45%
12 mjeseci1,75%
24 mjeseca2,00%
36 mjeseci i više2,10%

 

Oročena štednja na iznos od 50.000,01€ do 100.000,00€

3 mjeseca0,05%
6 mjeseci0,35%
12 mjeseci1,10%
24 mjeseca1,20%
36 mjeseci i više1,50%


Oročena štednja u dolarima

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,80%
24 mjeseca i više0,90%

Oročena štednja u ostalim valutama (AUD, CAD, CHF, GBP)

 

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,25%
24 mjeseca i više0,30%

 

*Kamatne stope svih depozita fizičkih lica izražene su na godišnjem nivou.
**Banka obračunava kamate na oročena sredstva po kamatnoj stopi koja se mijenja shodno Odluci o kamatnim stopama Hipotekarne banke AD Podgorica.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat