(+382 202) 19905

Oročena štednja

Sa oročenim sredstvima vrijeme radi za vas!

Oročena štednja je tip štednje u kojem se ugovara određeni vremenski rok u kojem će sredstva biti na štednom računu.

Tokom tog roka, koji može biti od 3 mjeseca pa do preko 36 mjeseci, na oročena sredstva se pripisuje kamata, prema promjenljivoj kamatnoj stopi, a nakon isteka dogovorenog roka korisnik može podići kompletan iznos ili se odlučiti za novi period oročenja.

Oročena štednja može biti u eurima, ali u drugim valutama, kao što su američki dolar (USD), australijski dolar (AUD), kanadski dolar (CAD), švajcarski franak (CHF) i britanska funta (GBP).

Prednosti oročene štednje

  • konkurentne kamatne stope
  • klijent ne mora da dolazi u banku ukoliko želi ponovno oročenje depozita
  • moguće je raspolaganje kamatom kao rentom, na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou
  • moguće je dobiti kredit na osnovu oročenog depozita

Oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako štediša ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani tekući račun.


Oročena štednja u eurima do 50.000,00€

3 mjeseca0,10%
6 mjeseci0,45%
12 mjeseci1,75%
24 mjeseca2,00%
36 mjeseci i više2,10%


Oročena štednja na iznos od 50.000,01€ do 100.000,00€

3 mjeseca0,05%
6 mjeseci0,35%
12 mjeseci1,10%
24 mjeseca1,20%
36 mjeseci i više1,50%


Oročena štednja u dolarima

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,80%
24 mjeseca i više0,90%


Oročena štednja u ostalim valutama (AUD, CAD, CHF, GBP)

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,25%
24 mjeseca i više0,30%


*Kamatne stope svih depozita fizičkih lica izražene su na godišnjem nivou.

Uspješnost poslovanja banke i konstantni porast depozita su pokazatelj velikog povjerenja naših klijenata i sigurnosti uloga deponovanih u Hipotekarnoj banci.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat