(+382 202) 19905

Štednja - Aktiviraj sitniš

I najveće ušteđevine mogu početi od sitniša!

Štednja „Aktiviraj sitniš“ namijenjena je klijentima Banke koji su korisnici Visa i MasterCard debitnih kartica.

„Aktiviraj sitniš“ omogućava korisnicima ovih kartica da prilikom svake obavljene kupovine razliku između iznosa računa i prvog većeg iznosa prenesu na drugi transakcioni račun ili račune kumulativne štednje.

Iznosi se mogu zaokružiti na 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 ili 5,00 EUR, a razlika se može prenijeti na račun Oročene kumulativne štednje, račun Dječje štednje „Mravac“, ili bilo koji drugi transakcioni  račun za koji nije vezana kartica kojom se plaća.

Najveći iznosi za prenos na izabrani račun po jednoj transakciji mogu biti 0,49 EUR, 0,99 EUR, 1,99 EUR ili 4,99 EUR, a najmanji iznos za prenos može biti 0,01 EUR.

Uslovi za aktiviranje štednje

  • tekući račun građana za koji je vezana Visa ili MasterCard debitna kartica koja se koristi prilikom plaćanja na POS terminalima
  • otvoren račun kumulativne štednje, račun dječje štednje „Mravac“ ili transakcioni račun, koji je različit od računa za koji je vezana kartica
  • ispunjena i potpisana Pristupnica

Prenos sitniša može se ugovoriti na postojeći ili novootvoreni štedni račun u eurima.

Ukoliko se pri ugovaranju štednje „Aktiviraj sitniš“ otvara novi račun kumulativne štednje na koji će se prenositi sitniš, tada nije potreban uobičajen minimalni polog od 20 EUR na štedni račun.

Da biste pokrenuli štednju „Aktiviraj sitniš“ ne morate da dolazite do nas, dovoljno je da aplicirate online.

Primjer 1

  • Odlučili ste se za limit od 0,50 EUR
  • Vaš račun iznosi 4,20 EUR
  • Uz „Aktiviraj sitniš“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,30 EUR (razlika do 4,50 EUR)

Ako imate 100 plaćanja mjesečno po prosječnom iznosu od 4,20 EUR, za godinu dana na vašem „Aktiviraj sitniš“ štednom računu će se nalaziti iznos od 360,00 EUR + kamata.

Primjer 2

  • Odlučili ste se za limit od 1,00 EUR
  • Vaš račun iznosi 4,20 EUR
  • Uz „Aktiviraj sitniš“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,80 EUR (razlika do 5,00 EUR)

Ako imate 100 plaćanja mjesečno po prosječnom iznosu od 4,20 EUR, za godinu dana na vašem „Aktiviraj sitniš“ štednom računu će se nalaziti iznos od 960,00 EUR + kamata.

Svoje kombinacije uštede možete isprobati na našem kalkulatoru "Aktiviraj sitniš".

 

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat