(+382 202) 19905

Potrošački kredit bez odlaska u banku, sa 0% kamatne stope: Hipotekarna banka i Tehnomax


  • Bez kamate.
  • Bez troškova.
  • Bez odlaska u banku.

Hipotekarna banka, u saradnji sa Tehnomaxom, građanima obezbjeđuje potrošački kredit do 24 rate, bez odlaska u banku, bez kamate i bez dodatnih troškova!

Krediti se odobravaju u iznosima od 100€ do 3.000 €, na period otplate od 7 do 24 mjeseca.

Ko može biti korisnik kredita?

Korisnici beskamatnog kredita do 24 rate mogu biti:
  • zaposlena lica čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Tehnomax DOO u svrhe kupovine robe i
  • lica sa kojima Tehnomax ima pozitivna iskustva u prethodnim kupovinama robe na odloženo plaćanje.

Kako izgleda procedura dobijanja kredita?

Kako biste postali korisnik ovog kredita, potrebno je:
  • potpisati zahtjev za kredit u Tehnomaxu,
  • donijeti popunjenu i od strane poslodavca ovjerenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, odnosno potvrdu ovjerenu od strane PIO fonda za penzionere ili dobiti pozitivnu preporuku od strane Tehnomaxa,
  • lična karta ili dokument sa slikom, na kom je vidljiv JMBG korisnika kreditai


Ispunjavanje ovih kriterijuma rezultuje odobravanjem kredita. Kredit se može zaključiti isključivo u Tehnomaxu, tako što kreditni posrednik najprije obezbjeđuje instrument osiguranja od strane kupca. To je blanko mjenica sa mjeničnim ovlašćenjem, potpisana od strane korisnika kredita. Potom se izrađuje potrebna dokumentacija i zaključuje ugovor o kreditu sa korisnikom.


Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat